Herbestemming Warner Jenkinson, Amersfoort

Ontwerp en onderzoek

Warner Jenkinson, Amersfoort

Herbestemming voormalige stoomluciferfabriek.

1meter98 werkt aan

Schetsontwerp herbestemming / Bouwhistorisch onderzoek / Bouwtechnisch onderzoek / Aanvraag subsidies

Projectkenmerken

Industrieel erfgoed / Stoomluciferfabriek / restauratie / herbestemming

Publicaties

Geschiedenis

In 1881 vestigden de compagnons Jan Barend Beuker en Adriaan van der Valk een lucifersfabriek in Amersfoort. Zij kozen hiervoor een stuk grond uit, gelegen aan in een bocht aan de Eem. In 1883 werden 50.000 doosjes lucifers geproduceerd. In 1888 ging de fabriek over in een kleurstoffenfabriek voor de voedingsmiddelenindustrie. De fabriek werd in 2001 verplaatst naar Mexico. Sindsdien hebben de panden geen industriële functie meer.

Waardestelling

In 2010 is er door De Onderste Steen in samenwerking met 1meter98 een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd naar het Warner Jenkinson complex. De conclusie luidt dat het complex een belangrijke afspiegeling is van bijna 130 jaar bouwgeschiedenis. De eerste gebouwen (fabrieksgebouwen, laboratoriumgebouw en schoorsteen) nemen een belangrijke plaats in binnen het oeuvre van de Amsterdamse architect G.B. Salm. Ze zijn vormgegeven in een kenmerkende negentiende-eeuwse stijl, verwant aan de neorenaissance en vertegenwoordigen een hoge zelfzaamheidswaarde.

Haalbaarheidsstudie

1meter98 heeft in opdracht van Siësta en in nauwe samenwerking met De WAR het ontwerp gemaakt en een haalbaarheidsstudie verricht naar de herbestemming van dit complex. De nadruk in ons plan ligt op het behoud van dit prachtige burgerinitiatief én de bestaande fabriekspanden.

Gemeente Amersfoort

Helaas heeft de gemeente Amersfoort besloten dit prachtige burgerinitiatief, met duizenden betrokkenen en eigen financiering via crowdfunding, naast zich neer te leggen. Ze heeft gekozen voor een partij met iets meer geld en wortelloze nieuwbouw / woningbouw. Dit wanbestuur zorgt momenteel voor veel ophef, zie de artikelen hiernaast.

Wat zegt Joke Sickmann, voorzitter Siesta, zelf?

Pasfoto Joke Sickmann
"Siesta, de Amersfoortse Stichting voor Industrieel Erfgoed streeft naar behoud van Industrieel Erfgoed in de regio Amersfoort. De stichting initieert processen die herbestemming op gang kunnen brengen, is een betrouwbare bottom up partner voor de overheid en kan rekenen op veel vertrouwen in Amersfoort. Siesta moet daarom in haar werkzaamheden kunnen bouwen op goede expertise. Bureau 1meter98 uit Utrecht heeft in opdracht van Siesta prachtig maatwerk geleverd bij de nodige onderzoeken ten behoeve van de herbestemming van Warner Jenkinson (Stoomluciferfabriek de Eem). Zo slaan wij de handen ineen in de actie voor een nieuwe toekomst van oude gebouwen.