Begeleiding Rijksmonumentaal landhuis naar de 21e eeuw

Herinrichting en comfortverbeteringen voor bewoning door een gezin

Buitenplaats Schoonoord te Voorburg

In particulier opdrachtgeverschap ontwerp en begeleidt 1meter98 de restauratie en renovatie

1meter98 werkte aan

Inmeting / Tekenwerk / Opname / Restauratie / Ontwerp / Vergunningaanvraag / Uitvoeringsbegeleiding

Projectkenmerken

Particulier / Buitenplaats / Woonhuis / Gezin / Restauratie / Renovatie

Veranderende woonbehoefte

Na bewoning van dit Rijksmonument door een individu hebben de nieuwe eigenaren behoefte aan aanpassing van het pand voor bewoning door hun gezin. Dit betreft het realiseren van een woonkeuken aan de tuinzijde met aanpassing van de achtergevel en veranda met overige herindelingen, comfortverbeteringen en vervanging van installaties. Veel aandacht ook voor ventilatie, warmteterugwinning, energie-opwekking en isolatie op de juiste plek.

Proces

1meter98 heeft het voortraject afgerond: het pand is ingemeten en uitgetekend, archiefonderzoek verricht, ontwerpvarianten opgesteld en uitgewerkt, de plannen gepresenteerd voor de monumentencommissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg, de definitieve versie uitgewerkt met installatie-adviseur en constructeur en de vergunning aangevraagd. Op naar aanbesteding en uitvoering!