JE ERFgoed voelen

Een nieuwe levensfase voor mens en gebouw

JE ERFgoed voelen

Een nieuwe levensfase voor mens en gebouw.

1meter98 werkt aan

Opzet / Organisatie / Werving / Publiciteit / Inhoud

Event

28 mei 2013 / in de themamaand ZORG bij Materia

Een nieuwe levensfase

De mens wordt anders ouder, bejaardenhuizen lopen leeg en er is steeds meer behoefte aan andere, meer zelfstandige woonvormen voor ouderen. Daarnaast kampt de gebouwde omgeving met een grote leegstand. Grijzelente en 1meter98 zoeken de verbinding tussen de oudere mens en het oudere gebouw. Ze hebben elkaar genoeg te bieden, maar de aanpak vraagt veel expertise, toewijding, vakmanschap en visie van alle betrokken partijen.

Programma

In het event Je ERFgoed voelen hebben we ons met experts verder verdiept in dit vraagstuk. Experts uit de zeer verschillende werelden van de zorg en het vastgoed gingen het debat aan, met o.a. Karel Loeff (directeur Bond Heemschut), Duco Stadig (herbestemming.nu), Meralda Slager (ZonMw) en Ria Roesink (zorgondernemer en -toezichthouder) op.

Deelnemers

Het publiek bestond uit vooruitdenkende gebouw-eigenaren en bouwondernemingen, enthousiaste initiatiefnemers, betrokken beslissers uit zorg-instellingen, gemeenten, woningcoöperaties en natuurlijk ouderen zelf.

Informatie

Er was ondanks de hete middag een grote opkomst en onder de bezielende leiding van Vincent Bijlo werde er nagedacht over een integrale aanpak, boeiende raakvlakken en verschillen tussen de partijen kwamen aan het licht. Wilt u een verslag van dit event ontvangen, neem dan contact met ons op!

image

Wat zegt Yvon Hoogendijk?

Pasfoto Yvon Hoogendijk
"Tijdens een regionaal kunstevenement in 2009 had ik mijn eerste samenwerking met Bastiaan. Hij ging voor kwaliteit, voor een goede sfeer en had respect voor ieders belang. Hij was daarbij betrokken en had oog voor de details. Bastiaan is een attente jongeman en dat werd door zowel de eigenaar van de buitenplaats als de kunstenaars erg gewaardeerd.

Begin 2013 vonden we elkaar weer. Ik was gestart met Grijzelente en hij had met Stichting Zilvergrijs het prachtige boek Architectuur door andere ogen uitgegeven. Wij delen onze visie over mens en gebouw en zochten de samenwerking om de oudere mens en het oudere gebouw bij elkaar te brengen, het eerste resultaat was dit event.

Bastiaan bleek een vasthoudende netwerker. Door zijn inzet hebben wij verrassende mensen aan tafel gekregen, waar een inspirerend gesprek ontstond. Bastiaan kon zijn actuele kennis over het herbestemmen van bestaande gebouwen goed aan de deelnemers overbrengen.

Ik beleef veel plezier aan deze samenwerking, op naar onze eerste herbestemming!